angstlidelser

 

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander preget av frykt eller angst som går betydelig utover ens daglige fungering og livskvalitet. De er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge og rammer om lag 30 prosent i løpet av livet. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid, eller være relatert til traumatiske enkelthendelser. Ofte opptrer angst i forbindelse med depresjon. Om man har levd med angst i mange år kan det i blant være vanskelig å spore den tilbake til et bestemt opphav. Angst kan imidlertid vanligvis reduseres betydelig eller håndteres på mer konstruktivt vis med rett samtaleterapeutisk behandling kombinert med egen innsats.

Sosial angst betyr at man føler ubehag eller angst i møte med andre mennesker. Man blir veldig selvbevisst og tenker at andre kan se at du er usikker, rødmer, svetter eller skjelver. Det kan også være at man har angst bare i møte med bestemte grupper mennesker eller i bestemte situasjoner.

Spesifikke fobier betyr at man for eksempel er redd for edderkopper, trange rom, steder med mange mennesker, å fly, eller store høyder. Redselen er så sterk at man anstrenger seg for å unngå det som skaper redsel. Denne unngåelsen kan gå ut over ens daglige fungering og vil dessverre bidra til å opprettholde redselen.

Panikkangst innebærer at lavgradig uro på kort tid utvikler seg til en panikkartet opplevelse. Mange blir redd for å besvime, bli kvalt eller dø. Redselen for nye anfall kan gjøre at man isolerer seg hjemme.

Generalisert angstlidelse innebærer at man bruker veldig mye tid og energi på å bekymre seg for dagligdagse hendelser. I tillegg har man ofte mye muskelspenninger og indre uro.

Tvangslidelse innebærer at man får uvelkomne tanker eller bilder i hodet som man ikke klarer å la være å unngå å tenke på. Det kan også være repeterende ritualer/ handlinger som man føler seg nødt til å gjennomføre. Forsøk på å unnlate å tenke disse tankene eller utføre ritualene/ handlingene gir stor uro/ angst.

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en reaksjon på en skrekkartet hendelse. Karakteristisk for diagnosen er en konstant anspenthet/ svettenhet, samt nattlige mareritt og såkalte «flashbacks» (i våken tilstand) hvor man gjenopplever deler av hendelsen. Det er vanlig å forsøke å unngå alt som kan utløse slike gjenopplevelser, f.eks. mennesker, steder eller ting som er assosieres med hendelse. Man kan også vegre seg for å sove.

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Kjennetegn er vedvarende opptatthet av at man kan ha alvorlige kroppslige (somatiske) sykdommer.