priser

PRISER OG REFUSJONER

Pris per konsultasjon hos psykolog Caroline Holberg: 1450,-

Pris per konsultasjon hos psykiater Jørgen Assar Mortensen: 2800,-

Vi tar betalt kontant, med Vipps, bankkort eller faktura. Ved betaling med faktura tilkommer et fakturagebyr på kr 50.

Timeprisene tar utgangspunkt i 45 min satt av til samtale og 15 min satt av til forberedelse og dokumentasjon.

Konsultasjoner á 20 min (+ 10 min forberedelse/ dokumentasjon) kan være aktuelt vedrørende oppfølging av medikamentell behandling hos psykiater. Da er prisen 1400,-.

Veiledning og private sakkyndighetsoppdrag (eller andre erklæringer) tar utgangspunkt i timeprisene for ordinære konsultasjoner. Ta kontakt for priser vedrørende gruppeveiledning og foredrag.

NAV betaler utgiftene til skriftlig bestilte spesialisterklæringer.

Har du helseforsikring? En standard helseforsikring dekker inntil 10 konsultasjoner hos privat psykolog/ psykiater pr år.

Mange arbeidsgivere har helseforsikring for sine ansatte. I noen tilfeller kan arbeidsgiver dekke konsultasjoner hos psykolog/ psykiater også utenom forsikringsordninge