utredning

Vi tilbyr utredning av psykiske lidelser. En utredning tar vanligvis mellom to og fem timer.

Utredning er nødvendig for å kunne stille en diagnose. Diagnose er kan være nyttig for å kunne si noe om antatt fremtidig utviklingsforløp (prognose) og alvorlighetsgrad, samt å informere samtaleterapeutiske behandlingsmål/–strategier og medikamentelle behandlingsalternativer.

I noen tilfeller vil også en diagnose gi deg spesielle rettigheter ovenfor NAV. Vi kan utføre utredninger etter skriftlig bestilling fra NAV der det eksplisitt etterspørres en «spesialisterklæring». I slike tilfeller vil utgiftene bli dekket av NAV.

I mange tilfeller er ikke en formell utredning eller fastsetting av diagnose nødvendig. Dette avhenger av problemstillingen.