Samtaleterapi

 

Samtaleterapi kan være nyttig dersom du har vansker mht å håndtere hverdagen eller å leve med deg selv og/ eller andre.

Slike vansker kan ha sitt utgangspunkt i sårbarheter og livserfaringer som har resultert i en type vedvarende eller tilbakevendende opplevelse av kaos og usikkerhet eller negative repeterende tanke/-følelses-/ atferdsmønstre. Mange kan være klar over at ting de gjør ikke alltid er helt rasjonelt, men greier ikke å gjøre noe med det.

Samtaleterapi går ut på å bruke samtalen som verktøy for å løse et personlig problem.

I essens, handler det om at du og terapeuten din samarbeider om oppnå en forståelse av problemet ditt for deretter å se om det finnes aktuelle løsninger. Således er ikke samtaleterapi veldig forskjellig fra en hvilken som helst problem- og løsningsorientert samtale, f.eks. med en venn.

Den samtaleterapeutiske relasjonen har likevel unike kvaliteter. Som terapeuter har vi taushetsplikt – du kan stole på at samtalene foregår i fortrolighet. Du trenger ikke være redd for at samtalen er til bry for oss – slike samtaler er vår spesialitet. Vi har i tillegg en profesjonell distanse til din problemstilling, som vil være en fordel mht å kunne hjelpe deg å se deg selv og livet ditt i ett nytt, og mer objektivt lys. Ikke minst er vi fagpersoner, som gjør at du kan dra fordel av både kliniske erfaringer og forskningsbasert kunnskap.

Vi benytter samtaleterapi-former (kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og psykodynamisk terapi) med vitenskapelig bevist effekt, og tilpasser behandligsform ut i fra hva som vurderes mest nyttig og hensiktsmessig for pasienten.

Under den første samtalen er vi opptatt av å bli kjent med deg og din bakgrunn samt å orientere oss vedrørende din problemstilling. Vi vil etterstrebe å gi deg en profesjonell vurdering av ditt problem allerede i løpet av den første eller andre samtalen.  

Noen kan da synes at det holder med én eller to konsultasjoner. I mange tilfeller trenger man imidlertid å flere konsultasjoner for å komme skikkelig i dybden på problemstillingen. I noen tilfeller kan det også være nyttig med en strukturert utredning med henblikk på psykiatrisk diagnose. Det kan ta tid å kartlegge alle relevante aspekter, og du kan også trenge tid tid å føle deg komfortabel nok til å åpne deg. Endringsprosesser tar også sin tid. Vi vil da tidlig i behandlingsforløpet lage en forutsigbar behandlingsplan som er tilpasset din problemstilling, din økonomi, dine behov forøvrig, samt våre rammer.

En ordinær konsultasjon (se Priser) varer i 45 minutter. Du kan møte til én enkeltstående konsultasjon, innimellom ved behov, eller ha faste konsultasjoner med jevne mellomrom.

Forskning har vist at kvaliteten på den samtaleterapeutiske relasjonen kan ha stor betydning for effekten av behandlingen. Det er derfor viktig at du føler at du har en god relasjon til terapeuten du går hos. Men relasjonen kan også forbedres gjennom en samtaleprosess. Å snakke om hvordan det føles å være hos oss kan derfor være en viktig del av terapien. Dette er spesielt viktig om utfordringer i relasjoner er en sentral del av din problemstilling.