medikamentell behandling

 

Ved noen problemstillinger kan man ha god nytte av medikamentell behandling. Typiske problemstillinger er ADHD, alvolige depresjoner, bipolar lidelse, psykoser og søvnvansker. Om du har en problemstilling der medisiner kan være aktuelt, vil psykiater Jørgen Assar Mortensen kunne vurdere behovet, forskrive resepter og følge opp bruken av medikamentene, i tillegg til å vurdere effekten og eventuelle bivirkninger. De aller fleste bivrkningene er harmløse og forsvinner når du slutter på medikamentet, men det er viktig at dette vurderes skikkelig for å forbygge mer alvorlige negative effekter.

Vi er pr i dag den eneste helprivate mentale helsetjeneste i Trondheim som kan tilby medikamentell behandling og oppfølging for psykiatriske problemstillinger. Fordi vi som helprivat praksis har kort venteliste vil vi kanskje kunne tilby det mest effektive utrednings-behandling-forløpet i Trondheim vedrørende problemstillinger som kan profittere på medikamentell behandling (f.eks. ADHD).