vi tilbyr

Utredning

Vi tilbyr utredning av psykiske lidelser. En utredning tar vanligvis mellom to og fem timer. Utredning er nødvendig for å kunne stille en diagnose. Diagnoser kan være...

Aspekt Mental Helse. Psykolog i Trondheim. Psykiater i Trondheim. Anbefalt psykolog. Anbefalt psykiater. Caroline Holberg. Jørgen Assar Mortensen. Samtaleterapi

Samtaleterapi

Samtaleterapi kan være nyttig dersom du har vansker mht å håndtere hverdagen eller å leve med deg selv og/ eller andre. Slike vansker kan ha sitt utgangpunkt i sårbarheter og...

Aspekt Mental Helse. Anbefalt psykolog. Anbefalt psykiater. Psykolog i Trondheim. Psykiater i Trondheim. Caroline Holberg. Jørgen Assar Mortensen. Medikamentell behandling. Samtaleterapi.

Medikamentell behandling

Ved noen problemstillinger kan man ha god nytte av medikamentell behandling. Typiske problemstillinger er ADHD, alvolige depresjoner, bipolar lidelse, psykoser og søvnvansker...

Sakkyndighetsoppdrag

Vi utfører sakkyndighetsoppdrag både for politiet, domstolene og for privatpersoner (se priser).

Veiledning

Vi tilbyr profesjonell veiledning vedrørende mental helse/ psykiatriske problemstillinger til alle ansatte innenfor helsesektoren. Veiledningsfokus tilpasses kunden. Prisen for individuell veiledning tar utgangpunkt i satser for ordinær konsultasjon (se priser). Ta kontakt for pris vedrørende gruppeveiledning.

Foredrag

Psykiater Jørgen Assar Mortensen er en erfaren foredragsholder innenfor sitt fagfelt. Han har eksempelvis holdt foredrag om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, hjernebiologisk forståelse av atferd og om hvordan forståelsen av psykisk lidelse har utviklet seg gjennom verdenshistorien. Foredrag tilpasses kundens behov. Ta kontakt for priser.