stress og utbrenthet

Å være stresset kan i perioder være positivt og konstruktivt dersom vi føler vi har stresset under kontroll, får tid og rom til hvile og rekreasjon, og om det leder til opplevelse av mestring, selvutvikling og andre former for belønning. Når stresset kommer ut av kontroll og blir overveldende og vedvarende, blir livet kaotisk. Vi opplever da en gradvis tapping av energi og overskudd. Vi blir også sårbare for å utvikle både psykisk og fysisk sykdom. 

Følelsesmessig ustabilitet, sterk trang til å ta til tårer, vansker med å konsentrere seg, tretthet, hjertebank, søvnvansker, hodepine, nakke- og ryggsmerter, mageproblemer og svettetokter, kan være tegn på at man holder på å bli syk av stress.

I samtaleterapi kan vi kartlegge hva som forårsaker destruktive former for stress. Kildene til stress kan være eksterne, slik som forventninger og krav fra andre, eller interne, altså forventinger og krav vi har til oss selv. Ofte skjønner man ikke helt selv hvorfor man er så stresset. En bevisstgjøring er ofte hjelpsom da det kan gi en følelse av kontroll, oversikt og mening. Andre ganger er man klar over hvorfor man er stresset men vet bare ikke hvordan man skal håndtere det.

Når stresskilden er kartlagt, kan vi utforske løsninger på hvordan stresset bedre kan håndteres, f.eks. gjennom å sette bedre grenser og skape mer realistiske og bærekraftige rammer i egen hverdag. I noen tilfeller kan samme kilde til stress snus fra å være destruktiv til å bli konstruktiv og selvutviklende.

Utbrenthet er en vanlig konsekvens av langvarig stress. Selv om kilden til stresset identifiseres og håndteres, trenger man likevel ofte lang tid på å komme seg om en virkelig har møtt veggen. Dette kan kreve en viss aksept og tålmodighet, noe mennesker som lett blir stresset ofte mangler. Om du er blitt utbrent vil vi foreslå at du ser på tida mot friskmelding som en unik anledning til selvutvikling. En slik prosess kan støttes i samtaleterapi.