Aspekt mental helse

Psykolog og psykiater i Trondheim sentrum

Aspekt Mental Helse er en helprivat praksis som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege og du er sikret kort eller ingen ventetid. Vi tilbyr video- og telefonkonsultasjon. 

Problemene dine kan vokse seg større og i noen tilfeller få vidtrekkende negative konsekvenser om du må vente lenge på hjelp fra psykolog/ psykiater i det offentlige. Om du søker hjelp tidlig, holder det kanskje med noen få timer.

Vi er opptatt av å møte deg med vennlighet og respekt. Vårt mål er å gi deg en forståelse av ditt problem som er meningsfull og nyttig for deg, samt å hjelpe deg å løse eller håndtere problemet ditt på best mulig vis.

OM OSS

Caroline Holberg

Psykolog

Caroline Holberg er utdannet Cand. Psychol. ved NTNU i Trondheim. Hun har jobbet i psykologisk privatpraksis og har erfaring med utredning og behandling av ulike angstlidelser, depresjon, utbrenthet og relasjonelle vansker. 

Hun er medlem av Norsk Psykologforening.

Tlf: 47378709

E-post: c.holberg@aspektmentalhelse.no

Aspekt Mental Helse. Anbefalt psykolog. Anbefalt psykiater. Psykolog i Trondheim. Psykiater i Trondheim. Caroline Holberg.
Aspekt Mental Helse. Anbefalt psykolog. Anbefalt psykiater. Psykolog i Trondheim. Psykiater i Trondheim. Jørgen Assar Mortensen.

Jørgen A. Mortensen

PhD Psykiater

Jørgen Assar Mortensen er utdannet lege og psykiater ved NTNU/ St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har i tillegg en doktorgrad i nevrovitenskap. Han har jobbet innen flere enheter i voksenpsykiatrien, men har lengst erfaring fra allennpsykiatrisk poliklinikk, hvor ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse, depresjon, personlighetsforstyrelser og psykoser er vanlige problemstillinger. Ved siden av sitt engasjement i Aspekt Mental Helse, jobber han som overlege ved Tiller Distriktspsykiatriske Senter. 

Tlf: 46799344

E-post: dr.mortensen.as@gmail.com

Der det er hensiktsmessig, vil Holberg og Mortensen samarbeide om utredning og behandling for å kunne tilby klientene sine optimal service mht kvalitet, effektivitet og pris.

KONTAKT OSS

Dronningens gate 15, 2. Etasje,
7011 Trondheim

Holberg: 47378709
Mortensen: 46799344

c.holberg@aspektmentalhelse.no
dr.mortensen.as@gmail.com