Aspekt mental helse

Psykolog og psykiater i Trondheim sentrum

Aspekt Mental Helse er en helprivat praksis som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege. Ta kontakt med oss direkte og vi vil gi deg et konsultasjonstidspunkt. Om du ikke har anledning til å møte opp på våre kontorer i Trondheim, kan vi tilby samtale over videolink eller telefon.

Vi er opptatt av å møte deg med vennlighet og respekt. Vårt mål er å gi deg en forståelse av ditt problem som er meningsfull og nyttig for deg, samt å hjelpe deg å løse eller håndtere problemet ditt på best mulig vis.

OM OSS

Caroline Holberg

Psykolog

Caroline Holberg er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim. Fra psykologisk privatpraksis har hun erfaring med utredning og behandling av et vidt spekter psykiske problemstillinger. Deriblant ADHD, ulike angstlidelser, depresjon, utbrenthet og relasjonelle vansker. 

Hun er medlem av Norsk Psykologforening.

Tlf: 48442826

E-post: c.holberg@aspektmentalhelse.no

Aspekt Mental Helse. Anbefalt psykolog. Anbefalt psykiater. Psykolog i Trondheim. Psykiater i Trondheim. Caroline Holberg.
Aspekt Mental Helse. Anbefalt psykolog. Anbefalt psykiater. Psykolog i Trondheim. Psykiater i Trondheim. Jørgen Assar Mortensen.

Jørgen A. Mortensen

PhD Psykiater

Jørgen Assar Mortensen er utdannet lege og psykiater ved NTNU/ St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har i tillegg en doktorgrad i nevrovitenskap. Han har jobbet innen flere enheter i voksenpsykiatrien, men har lengst erfaring fra allennpsykiatrisk poliklinikk, hvor ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse, depresjon, personlighetsforstyrelser og psykoser er vanlige problemstillinger.

Tlf: 46799344

E-post: dr.mortensen.as@gmail.com

Der det er hensiktsmessig, vil Holberg og Mortensen samarbeide om utredning og behandling for å kunne tilby klientene sine optimal service mht kvalitet, effektivitet og pris.

KONTAKT OSS

Dronningens gate 15, 2. Etasje,
7011 Trondheim

Holberg: 48442826
Mortensen: 46799344

c.holberg@aspektmentalhelse.no
dr.mortensen.as@gmail.com